Privacyverklaring

1. Algemeen
We verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens om jou nog meer persoonlijke voordelen aan te bieden. We beschermen je gegevens en respecteren jouw rechten. Jouw persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij maken er dan ook een punt van om deze te beschermen. Bij het gebruik van jouw persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Om jou elke keer opnieuw een persoonlijke service aan te bieden en onze dienstverlening nog beter op jou af te stemmen, hebben we jouw persoonsgegevens nodig. Die persoonsgegevens verzamelen wij via het contactformulier en bestelformulier op de website waarbij je ons jouw persoonsgegevens geeft en op die manier geregistreerd wordt in onze klantendatabank. De Privacyverklaring legt uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Wanneer je wordt doorverwezen naar een andere website of toepassing, geldt de privacy verklaring van die andere website of toepassing.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?
Een deel van de persoons informatie die we gebruiken, heb je ons zelf meegedeeld. Zo geef je ons onder andere je naam, adres en contactgegevens door.

3. Waarom en op welke basis verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, baseren we op volgende rechtsgronden:
- Uitvoering van een contract: deze gegevens hebben we nodig om onze diensten te kunnen aanbieden.
- Wettelijke verplichting: sommige gegevens moeten we verwerken en bijhouden om te voldoen aan andere geldende wetgevingen.
- Gerechtvaardigd belang: deze gegevens worden verwerkt om de belangen van Voeders d’Aussy te behartigen. Onze belangen worden steeds afgewogen tegen die van jou en jouw rechten en vrijheden.
- Toestemming: voor de verwerking van deze gegevens hebben we je expliciete toestemming verkregen.

Aanbieden van de diensten
Jouw profiel informatie is ook voor ons belangrijk om misbruik en fraude te voorkomen of te detecteren. Wettelijk zijn we verplicht om een deel van deze gegevens bij te houden voor onder meer fiscale doeleinden, garantie-verplichtingen of een eventueel geschil. De volgende rechtsgronden zijn hiervan toepassing: uitvoering van een overeenkomst, gerechtvaardigd belang en wettelijk verplichting.

Verbeteren en personaliseren van de dienstverlening
Wij streven ernaar om jou steeds beter van dienst te zijn. Daarom is het in ons belang om te onderzoeken hoe wij dat voor jou kunnen doen. Hiervoor stellen wij een profiel van jou op dat gebaseerd is op jouw bedrijfssituatie, jouw aankopen, de gegevens van je betaalfunctie, jouw gebruik van de website (indien je hiervoor toestemming hebt gegeven), enzovoort. Dit profiel laat ons toe jou in een groep te plaatsen en jouw persoonlijke voorkeuren en interesses in te schatten. Op deze manier kunnen wij onze diensten steeds persoonlijker maken. Bijvoorbeeld door je gepersonaliseerde communicaties toe te sturen.

Communicatie versturen naar jou
We gebruiken jouw gegevens onder andere om je de juiste nieuwsbrieven te versturen op basis van het profiel dat we van je opstellen of om je op de hoogte te brengen van een tijdelijke sluiting van ons bedrijf. Voor het opstellen van deze communicaties gebruiken we je aankoopgegevens en je persoonlijke voorkeuren en interesses die daaruit worden afgeleid. Deze communicaties kunnen we versturen via e-mail en via post. Je voorkeuren hierover kan je aanpassen door een e-mail te versturen of telefonisch contact met ons op te nemen. Elke keer wij jou iets willen laten weten, gebruiken we je profielgegevens, dit zijn de gegevens die je ons zelf hebt gegeven. Voor het versturen van communicaties naar jou baseren we ons op onze gerechtvaardigde belangen, toestemming en onze wettelijke verplichtingen.

4. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?
Enkel personen die jouw gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.
Heb je bijvoorbeeld een klacht over de dienstverlening, dan kan onze klantendienst jouw gegevens doorgeven aan de verantwoordelijke zodat hij/zijcontact kunnen opnemen met jou en je verder kunnen helpen. Daarbij kunnen ze beroep doen op andere partijen die daarvoor ook toegang nodig hebben tot(een gedeelte van) jouw gegevens. Al deze partijen moeten zich houden aan deze Privacyverklaring en zullen jouw persoonsgegevens nooit voor iets anders kunnen gebruiken dan hierin beschreven. Ook onder andere advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang krijgen tot een gedeelte van jouw persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier, het uitvoeren van projecten, enzovoort.
In sommige gevallen hebben bepaalde (overheids)instanties het recht om een gedeelte van jouw persoonsgegevens in te kijken of op te vragen. In zo’n gevallen zullen wij uiteraard meewerken.

5. Waar bewaren we jouw persoonsgegevens?
Jouw gegevens worden bewaard op onze maatschappelijke zetel in Torhout.

6. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
De gegevens worden bewaard tot 10jaar na het beëindigen van de samenwerking. Soms zijn we echter wettelijk verplicht om gegevens langer bij te houden, bijvoorbeeld facturen of gegevens die gebruikt kunnen worden indien er een geschil zou optreden. In dat geval zullen we ons ook aan die langere bewaartermijn houden.

7. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
Zelf bewaren wij jouw persoonsgegevens op goed beveiligde en gecontroleerde computers. Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging. Ondanks al onze inspanningen op dit vlak, kunnen wij de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens echter nooit volledig garanderen. 

8. Wat zijn jouw rechten als Gebruiker?
Voeders d’Aussy hecht heel veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Bij het gebruik ervan houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Daarom zetten we ze hieronder allemaal op een rijtje. Je kan ons contacteren via de contactgegevens die je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt om deze rechten uit te oefenen.

Je kan inzage in je gegevens en een kopie vragen
Je kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van jou bijhouden. Dit overzicht kan je aanvragen door een e-mail te sturen of contact met ons op te nemen. Wij zullen je vragen je te identificeren aan de hand van de voorzijde van je identiteitskaart omdat we willen vermijden dat jouw gegevens worden doorgegeven of getoond aan derden. Na deze identificatie zullen we je dergelijk overzicht bezorgen. Gegevens die we niet nodig hebben voor deze identificatie mag je uitblanken op deze kopie.

Je kan je gegevens verbeteren
Je kan foutieve gegevens laten verbeteren en gegevens die niet langer relevant zijn ook laten verwijderen. Ook door een e-mail te sturen of contact met ons op te nemen.

Je kan vragen dat we jouw gegevens verwijderen
Je kan vragen dat Voeders d’Aussy jouw gegevens volledig verwijdert. Dit recht kan je uitoefenen door ons te contacteren via onderstaande contactmogelijkheden.
Het verwijderen van jouw persoonsgegevens kunnen we niet ongedaan maken. Daarom zullen we je steeds vragen je te identificeren aan de hand van een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart. Gegevens die we niet nodig hebben om je te identificeren, mag je onzichtbaar maken op de kopie.

Klachtenrond de behandeling van jouw persoonsgegevens?
Heb je klachten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan onze klantendienst voor bescherming van persoonsgegevens info@voedersdaussy.be of +32(0)50 21 25 63.
Ben je onvoldoende geholpen, dan kan je steeds contact opnemen met de bevoegde Belgische autoriteiten voor de bescherming van de persoonsgegevens.

9. Hoe kan je ons contacteren?
Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan onze klantendienst voor bescherming van persoonsgegevens. Dit kan op 3manieren:
- Schrijf een brief naar dit adres Ambachtstraat 27, 8820 Torhout
- Stuur een e-mail via: info@voedersdaussy.be
- Bel ons op +32(0)50 21 25 63

10. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring
Onze dienstverlening groeit en evolueert voortdurend om jou de best mogelijke service te kunnen blijven aanbieden. Daarom zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken zodat deze steeds correct toelicht hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Hoewel we ons best doen om je op wijzigingen attent maken, raden we toch aan om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken. Het is immers je eigenverantwoordelijkheid om aanpassingen op te volgen.

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 09/05/2022.