Kwaliteit

Bij Voeders d’Aussy hechten we veel belang aan de kwaliteit van onze geleverde voeders. Kwaliteitscontrole gebeurt overal op onze site. Dankzij onze volledig PLC gestuurde fabriek kunnen wij het productieprocesconstant monitoren. Iedere afwijking wordt onmiddellijk gerapporteerd in de stuurkamer. Dit resulteert in een zeer grote betrouwbaarheid van de afgeleverde voeders. 

1/ Een kwaliteitscontrole start met de inname van de grondstoffen

De aanvoer van grondstoffen gaat gepaard met het wegen van de vrachten en het nemen van 3 stalen door ons bemonsteringssysteem, de Cobra.

Deze monsters worden automatisch naar ons labo gestuurd. De Dickey John meet binnen de 2 minuten het vochtgehalte, het hectolitergewicht en de temperatuur. Naast deze basismeting gebeurt er ook een organoleptische controle van de grondstof. Wanneer we afwijkingen zien dan wordt de vrachtwagen opzij gehouden en moet hij wachten tot een sneltest op mycotoxines uitsluitsel geeft. Als de toxinetest positief is, wordt de vracht geweigerd en doorgestuurd. Indien alles ok is mag de vrachtwagen lossen in de stortput.  

2/ Kwaliteitsborging doorheen het productieproces

Borging van voederveiligheid gebeurt door het ten allen tijde nemen van stalen, het bijhouden en het analyseren van stalen i.s.m. geaccrediteerde labo’s. Met onze track en tracé aanpak kunnen we de producten volgen van grondstof tot het eindproduct bij de klant. Zo garanderen we een kwaliteitsvol product. Naast een perfect mengproces staan wij ook stil bij de vorm van ons product. Dit kan meel zijn, korrel of kruimel. Ook hier is het van groot belang dat er regelmatig controle gebeurt. Zo wordt de slijtvastigheid van de korrel zeer regelmatig getest. We willen niet zomaar een korrel persen. Een harde korrel leidt tot een hogere opname maar meer sterfte door maagzweren. Zachte korrels veroorzaken voederverliezen omdat er teveel meel ontstaat bij het vallen in de voederbak. Varkens duwen dit meel in de hoek van de bak en zoeken steeds naar de resterende korrels. Het meel verzuurt en wordt niet meer opgegeten. Met het Kahl toestel wordt de breekweerstand bepaald. De gemeten hardheid dient gecorrigeerd te worden met de diameter van de korrel om zo de interne hardheid te bepalen. 

3/ Kwaliteitscertificaten

GMP/FCA
VLOG-voeders
Plantaardige voeders
HFA-voeders