Welke impact heeft het nieuwe GLB op uw bedrijf?

Het nieuwe GLB zal heel wat veranderingen met zich meebrengen.

Daarom willen we u graag tijdig informeren welke financiële en technische impact dit zal hebben voor uw bedrijf.

Volgende thema's komen aan bod:

Basisinkomssteun:

*  basisinkomenssteun

*  herverdelende inkomenssteun

*  steun voor jonge landbouwers

*  nieuwe gekoppelde steun voor zoogkoeienhouders

Conditionaliteiten en de uitbreiding van de ecoregelingen.

U bent van harte welkom op donderdag 3 november vanaf 19u30 (start stipt om 20u00) in het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove Bosdreef 5, 8820 Torhout

Graag bevestigen voor zaterdag 29 oktober 2022 via info@thorcontrol.be of 050 23 14 30

Groeten Team d'Aussy en Team Thorcontrol.

Terug naar overzicht