Extra maatregelen voor bioveiligheidsenquête varkensbedrijven

Sinds 1 juni 2021 is de verantwoordelijke van een varkensbedrijf (ongeacht het aantal varkens) verplicht om een risico-enquête te laten uitvoeren door een bedrijfsdierenarts. Daarnaast moet men een actieplan opstellen om de bioveiligheid van het varkensbedrijf te evalueren, en waar nodig te verbeteren.

De opvolging van deze verplichting gebeurt echter niet altijd even goed. Daarom heeft het FAVV besloten om extra beperkende maatregelen op te leggen aan varkensbedrijven die de risico-enquête niet (correct) hebben ingevuld.

De maatregelen gaan in per 12 september 2022, meer details vindt u hier.

 

Terug naar overzicht