6 vanggewassen aan te geven via verzamelaanvraag

Bericht vanuit de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Neem tijdig contact op met uw landbouwconsulent!

'Landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3, die door MAP 6 verplicht een doelareaal moeten realiseren, moeten ten laatste op 31 oktober hun volledige teeltplan en de inzaaiperiode van hun vanggewassen vermelden in de verzamelaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij.

Lees er meer over in de persmededeling ‘31/10 is laatste dag om MAP 6-vanggewassen aan te geven via verzamelaanvraag’.'

Terug naar overzicht