Update van 30 juni 2022

1. De varkensprijzen

VEZG blijft gelijk en daarmee wordt de moeizame gang van zaken in Duitsland bevestigd. De vleesverkoop dendert onderuit want veel reiskoffers zijn al gepakt. Dit weekend wordt volgens VDAB de absolute uittocht richting het Zuiden. Hierdoor wordt de binnenlandse markt extra getroffen en dat is voor veel slachterijen een lastig verhaal. We mogen er vanuit gaan dat gedurende de vakantieweken de prijs bevroren zal worden. Het rendement zal moeten terugkeren via een daling van de voeders.

Prognose: gelijk

2. De olie

De voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten zijn vorige week gedaald. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA. In de week eindigend op 24 juni daalden de voorraden ruwe olie met 2,8 miljoen vaten tot 415,6 miljoen stuks.  

De benzinevoorraden stegen daarentegen met 2,6 miljoen vaten tot 221,6 miljoen vaten.

De voorraden stookolie en diesel stegen vreemd genoeg ook met  2,6 miljoen vaten tot 112,4 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was 95,0 procent. Dat was 94,0 procent een weer eerder.

De olie schoot na deze cijfers flink omhoog maar kon de winst niet vast houden. De vrees voor een krimpende economie haalde het boven de toch wel lage voorraden. Een fors sterkend wordende Dollar hielp de olie ook niet vooruit.

3. De beurs

Uit nieuwe cijfers bleek dat de hogere prijzen fors drukken op het consumentenvertrouwen. Beleggers blijven bezorgd dat het verkrappende monetaire beleid van centrale banken wereldwijd in een poging de inflatie te beteugelen, in een recessie eindigt

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in juni verder verslechterd. En waar in Spanje de inflatie verder opliep naar ruim 10 procent, daalde die in Duitsland juist van 7,9 naar 7,6 procent. Dat laatste is een meevaller. België liep vooraan in de rij met een inflatie van 9,6%. De stijgende voedselprijzen werden als oorzaak aangegeven voor de Belgische inflatie.

In België sluiten we het schooljaar af. Schoollokalen worden leeg gemaakt en gepoetst. De directeuren mogen massaal advocaten ontvangen, zeker van leerlingen die een C-attest gekregen hebben.

Drie leerlingen moeten bij de directeur komen omdat ze stout zijn geweest. De directeur ondervraagt hen stuk voor stuk:

"Lucas, wat heb jij gedaan?"

"Ik heb graffiti op de muur van de klas gespoten".

"Dan ga jij die rotzooi meteen van de muur afhalen en kom je zaterdagmiddag na".

"En jij, Theo, wat heb jij gedaan?"

"Ik heb drie punaises op de stoel van de meester gelegd".

"Dan ga jij ogenblikkelijk je excuses aanbieden en kom je twee zaterdagmiddagen na".

"En jij, Kevin, wat heb jij gedaan?"

"Ik heb karton uit het raam gegooid meneer."

"Nou, vergeleken bij je kameraden valt het mee. Je krijgt geen straf. Nu weg jullie, uit mijn ogen!"

De drie jongens lopen het kantoor uit als er een vierde jongen binnenkomt. Hij zit helemaal in het verband.

"Maar wat is er met jou gebeurd? Hoe heet je?"

"Karton, meneer, Michiel Karton".