Update van 2 augustus 2022

1. De varkensprijzen

Vion doet er een centje bij. Het is duidelijk dat de export op het Verre Oosten beter begint te lopen. Denemarken schakelt een versnelling hoger met meer volumes richting China. Door het warme weer in Europa is de voederopname van de varkens sterk terug gelopen. Dit vertaalt zich in lagere slachtgewichten. Voor kippen is de hitte ook nefast. Ook hier is een halt toegeroepen aan de dalende prijs. Kortom het aanbod aan vlees krimpt snel en met een verhoogde vraag vanuit de overzeese gebieden moet er voor ons toch iets in het vat zitten.

Prognose: hoger

2. De olie

De olieprijs moest gisteren een veer laten. Door de geslaagde export van graan uit Oekraïne ontspande de grondstoffenmarkt een beetje en dat werd ook gevolgd door de oliemarkt. Hierdoor noteren we terug onder de 100 Dollar.

3. De beurs

Econoom Chris Williamson van Markit wees erop dat de activiteiten in de industrie in snel tempo zijn teruggelopen en dat het risico op een recessie toeneemt. "Nieuwe orders vallen net zo snel terug als in de schuldencrisis in 2012, indien de lockdownmaanden tijdens de pandemie buiten beschouwing worden gelaten", aldus Williamson. "En het ergste moet waarschijnlijk nog komen."

Vooral in Duitsland, Italië en Frankrijk loopt de productie in een "zorgwekkend tempo" terug. Alleen in Nederland was er nog sprake van groei, zo merkte de econoom op.  

Ze zeggen dat u altijd moet kopen als economen het ergste voorspellen. Als je kijkt naar het aantal openstaande vacatures dan heb ik toch mijn twijfels over de uitspraken van Williamson. Probeer ook maar eens een auto te bestellen…Het duurt maanden voor je er ééntje hebt. Misschien dat de productie niet hoog is maar de marges zijn dat des te meer.

In België maken we ons vooral zorgen over de apenpokken. Van Ranst en co worden terug van stal gehaald en mogen hun zegje doen op radio en tv. De homogemeenschap zit in het verdomhoekje met de hele heisa.

Een Franse homo komt aan een benzinepomp en steekt het tankpistool in zijn achterwerk.

Zegt de uitbater: “ça n’est pas normal”

Waarop de homo zegt: “Non, c’est super!”