Update van 16 februari 2023

1. De varkensprijzen

Er is geen houden aan, Duitsland gooit er nog eens 8 cent bovenop. We gaan nu moeten afwachten hoe de aankoopcentrales van de warenhuizen reageren. Voor het eerst sedert heel lang zijn ze vragende partij en kunnen slachthuizen zwaaien met cijfers die ver beneden het aantal slachtingen van vorig jaar liggen in dezelfde periode. De komende maanden worden de varkens lokaal nog schaarser door de enorme export op de Zuiderse landen. Het kan nog gekker worden…

Prognose: hoger

2. De olie

De olieprijs daalde in de namiddag bijna 2,0 procent, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen. Tegen de avond keerde de olie vlot terug richting de 85,5 Dollar. Opvallend is dat bij een daling van de Brentolie, de aandelen van de grote oliebedrijven mooi blijven liggen en de daling aan zich laten voorbij gaan. Weten zij meer voor de toekomst?

3. De beurs

De Amerikaanse detailhandelsverkopen in januari vielen hoger uit dan verwacht. De markt rekende er op dat de data zouden aantonen dat de Amerikaanse consument de effecten voelt van de hogere prijzen met als gevolg een zwakkere vraag. De verkopen bleken in januari op maandbasis juist met 3,0 procent veel sterker dan verwacht te zijn gestegen. Deze veerkracht van de consument zal de vastberadenheid van de Federal Reserve om door te gaan met het verhogen van de rente alleen maar versterken. In eerste instantie interpreteerde de markt dit ook zo maar daarna herpakte de beurs zich flink ondanks een stijgende 10-jaarsrente. Crisis, welke crisis? Komaan, vrolijk met z’n allen met vakantie, Laat het geld rollen!

Een bejaard echtpaar brengt hun vakantie door in Jeruzalem

Plots sterft de vrouw.

De begrafenisondernemer zegt tegen de man: “Voor 5000 Dollar kunnen we het lijk transporteren naar uw woonplaats of.. we kunnen uw echtgenote hier begraven in Jeruzalem en dit in heilige grond.”

De man denkt even na en zegt: “Transporteer haar maar naar huis.”

“Weet u dat zeker?” vraagt de begrafenisondernemer. “U geeft 5000 Dollar uit terwijl u 4850 Dollar kan besparen en uw vrouw in heilige grond begraven wordt”

“Luister…!”  zegt de man, …2000 jaar geleden werd hier een man begraven die 3 dagen later is opgestaan. Ik ga dat risico niet nemen.