Update van 14 september 2023

1. De varkensprijzen

VEZG blijft gelijk. Het blijvend lage aanbod is hiervan de oorzaak. Hoe de slachthuizen met de retail omgaan is voor ons koffiedik kijken. De sector zelf laat doorschijnen dat de marges zeer laag tot nihil zijn en de druk groot is. Of dit klopt zullen we over enkele maanden weten als er terug wat balansen gepubliceerd worden. Het staat wel buiten kijf dat een aantal van hen geen fraaie cijfers zullen voorleggen.

Prognose: Gelijk

2. De olie

De voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten zijn vorige week onverwacht gestegen. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA. In de week eindigend op 8 september stegen de voorraden ruwe olie met 4,0 miljoen vaten tot 420,6 miljoen vaten. Analisten hadden een kleine daling verwacht. De benzinevoorraden stegen ook de afgelopen week, met 5,6 miljoen vaten tot 220,3 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 3,9 miljoen vaten tot 122,5 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen liep op van 93,1 naar 93,7 procent.

Eventjes reageerde de olie negatief maar tegen 22 uur was het verlies al terug goed gemaakt.

3. De beurs

De aandacht ging gisteren vooral uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers die in augustus iets sterker waren gestegen dan verwacht. De Amerikaanse inflatie steeg in augustus van 3,2 naar 3,7 procent, terwijl de kerninflatie conform de verwachting afzwakte van 4,7 naar 4,3 procent. De markt verwacht dat de Fed volgende week de rente stabiel houdt op 5,25 tot 5,5%.

In België is er veel ophef over de premie van de nieuwe CEO bij De Post. Hoewel het hier maar gaat over 250.000 Euro (Zeer bescheiden op dat niveau) is het kot voor een aantal socialisten te klein. Resultaat: staking.

Een man gaat naar een waarzegster omdat hij z’n vrouw verdenkt van overspel. De waarzegster kijkt diep in haar kristallen bol en zegt: ”Nee mijnheer uw vrouw bedriegt u niet, ze is u volkomen trouw.” “ Dan snap ik niet dat we nog dezelfde postbode hebben…, we zijn 6 maanden geleden verhuisd van Amsterdam naar Gent.”