Update van 13 juli 2023

1. De varkensprijzen

Duitsland gelijk! Dat is mooi na de forse opslag van vorige week. In Nederland zien we wel een kleine prijsverlaging van 1 cent. Dit bewijst dat de verkoop moeilijk loopt. Voor ons is er geen reden om te verlagen want we hebben vorige week niks gedaan in de positieve zin. Waarschijnlijk voelden de inkopers de moeizame markt al aan.  

Prognose: Gelijk

2. De olie

De voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten zijn vorige week fors gestegen. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA. In de week eindigend op 7 juli stegen de voorraden ruwe olie met 5,9 miljoen vaten tot 458,1 miljoen vaten. De benzinevoorraden namen fractioneel af tot 219,5 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 4,8 miljoen vaten tot 118,2 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 91,1 naar 93,7 procent. Niemand werd warm of koud van deze cijfers. De inflatie in Amerika had wel haar invloed en joeg de olie boven de 80 Dollar.

3. De beurs

De Europese en Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten. De inflatie in de VS is in juni iets harder dan verwacht gedaald. De consumentenprijzen stegen op jaarbasis met 3,0 procent, tegen 4,0 procent in mei. Er was door economen gerekend op een inflatie van 3,1 procent. Dit is het laagste niveau sinds de pandemie en dit is zeker goed nieuws voor de economie. De 10-jaarsrente zakte fors, de Dollar verzwakte, grondstoffen werden duurder en vastgoedaandelen schoten de hoogte in.

In België blijft de heisa rond de ambtenaren duren. Vorige week waren het de federale jongens en meisjes die van zich lieten horen. Maandag stond het lokale overheidspersoneel in de kijker. Hun pensioenen kunnen niet meer betaald worden door de gemeenten. Enkele jaren geleden stond Antwerpen aan de financiële afgrond en werden de pensioenverplichtingen overgenomen door de federale overheid anders zat De Wever met zijn sjerp ergens onder een brug burgemeester te spelen en was het “Schoon Verdiep” openbaar verkocht. Nu gaan we de pensioenlasten van de ambtenaren van alle gemeentes overhevelen naar het federale niveau. Mijn welgemeende gelukwensen aan alle verantwoordelijke politiekers en vastbenoemde ambtenaren , jullie hebben het goed voor elkaar!!! Mocht dit een bedrijf zijn dan was de curator nu zijn rondje aan het doen.  

Een ambtenaar is iemand die voor elke oplossing een probleem heeft!

Vorige week donderdag moest ik om 13u30 in Brussel zijn. Het was prachtig weer en op de Grote Markt zat het vol met ambtenaren. Ik vroeg me af, zouden ze nu in pauze zijn of zijn dit allemaal “vrije-uitloop-ambtenaren”.