Update van 11 april 2023

1. De varkensprijzen

Wegens te weinig gegevens kunnen we moeilijk voorspellen wat er gaat gebeuren. Afgaande op vorige week lijkt de markt zeer stabiel en is de kans klein dat de varkens van hun plaats komen.

Prognose: gelijk

2. De olie

De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten vanwege zorgen over een zwakke vraag naar olie en brandstof. De vrees voor een kredietcrisis in de nasleep van de bankproblemen van vorige maand en de aanhoudende verkrapping door de Fed en andere centrale banken hebben de bezorgdheid aangewakkerd over een sterke wereldwijde economische vertraging die de vraag naar olie zou kunnen ondermijnen. Deze morgen staan we toch al terug op de 85 Dollar, de Opec+ lijkt het zaakje redelijk op orde te hebben.

3. De beurs

De Amerikaanse beurzen zijn maandag licht hoger gesloten terwijl Euronext de deuren gesloten hield vanwege de Paasviering. Onzekerheid zal de markt blijven domineren vanwege een combinatie van gemengde economische data, beleidsonzekerheden van de Fed, inconsistente bedrijfsvooruitzichten en aanhoudende geopolitieke spanningen zoals met Rusland en China. Op vrijdag publiceren enkele van de grootste Amerikaanse banken hun kwartaalcijfers. Vanwege de recente bankencrisis is de markt zenuwachtig over wat ze van deze grootbanken kunnen verwachten. Onder andere JPMorgan, Citigroup en Wells Fargo publiceren vrijdag hun resultaten.

In België werd Pasen gevierd. Weinigen vinden nog de weg naar de kerk die dag. Hieronder vindt u de verklaring.

Ik hoorde op het journaal een priester zeggen dat als je de Notre Dame als gewoon mens binnen gaat dat je er als pelgrim terug buiten komt.

Nu datzelfde heb ik als ik uit de kroeg kom. Ik ga als Bruno binnen en kom er als Lazarus weer uit.